Sözleşme

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
BU SÖZLEŞME, turkwifi.com HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.
turkwifi.com HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK, SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
1. TARAFLAR VE KONU
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), TOKOGLU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC LTD ŞTİ (bundan böyle “turkwifi.com” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi), KULLANICI tarafından okunarak onaylanması anında düzenlenmiş olup, KULLANICI tarafından turkwifi.com kablosuz internet erişiminin (bundan böyle “turkwifi.com” olarak anılacaktır), kullanımı konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (turkwifi.com tarafından, tamamen turkwifi.com’in kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)
SÖZLEŞME’de turkwifi.com ve KULLANICI hep birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmışlardır.
KULLANICI, turkwifi.com kullanıcı adı ve şifresi ile “turkwifi.com Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip menüye tıkladığında bu SÖZLEŞME’yi bütün hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, turkwifi.com’i kullanmamalıdır Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ilgili tüzelkişi ile birlikte müteselsilen almış olur.
2. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Ticari Olmayan Kullanım
KULLANICI turkwifi.com ile ilgili kablosuz internet erişim hizmeti almaktadır.
turkwifi.com tarafından turkwifi.com ile ilgili olarak KULLANICI’ya tanınan haklar turkwifi.com’ın ticari-olmayan sadece şahsi kullanımı içindir. KULLANICI, turkwifi.com’ın kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
KULLANICI, kullanacağı turkwifi.com paketi kullanım haklarının kapsamına, turkwifi.com’in www.turkwifi.com web adresinden veya turkwifi.com’in uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. turkwifi.com, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.
KULLANICI, turkwifi.com’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, turkwifi.com’ı bu şekilde ya da üçüncü kişilerin turkwifi.com hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.
KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, turkwifi.com’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. turkwifi.com’ın kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir
2.2. Uygun Kullanım
KULLANICI, turkwifi.com’ı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun, üçüncü kişilerin haklarına saygılı şekilde kullanacağını kabul eder. KULLANICI ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamında yapılacak tüm iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve bunların kayda alınması işlemleri hakkındaki tüm sorumluluk ile bu konu hakkındaki 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanunlar ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun kullanım konusundaki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.
KULLANICI, turkwifi.com’ı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. turkwifi.com, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda turkwifi.com’in diğer tüm hukuki hakları saklıdır.
KULLANICI, turkwifi.com tarafından belirlenen sistem ayarlamalarının geçerli olacağını kabul eder. KULLANICI’nın kendisinden ve sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemler ve sair sorunlar KULLANICI’nın sorumluluğunda olup turkwifi.com’e hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez. KULLANICI, turkwifi.com hizmetinden faydalanabilmesi için gerekli olan, internet bağlantısı yapmaya müsait bir bilgisayarı ve uygun mobil cihazı temin etmekle yükümlüdür. turkwifi.com bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenlik önlemlerini sağlanmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır
turkwifi.com tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için KULLANICI’ya tahsis edilen her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından KULLANICI sorumludur. KULLANICI, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal turkwifi.com’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
KULLANICI’nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği “tüm kullanıcı ve diğer isimleri”nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI’nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, turkwifi.com, işbu SÖZLEŞME’ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI’dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI’ya önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı turkwifi.com’i beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.
turkwifi.com ile ilgili soru ve sorunlarınız için www.turkwifi.com’yi ziyaret edebilir ve 0 246 232 7005 Nolu Telefon ile turkwifi.com Müşteri Hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.
2.3. Mali Yükümlülükler
turkwifi.com kapsamında KULLANICI’ya sunulacak hizmetin ücreti www.turkwifi.com Adresinde belirtilir. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’yi kabul etmesi ile birlikte, turkwifi.com’a ilişkin ücreti banka kredi kartı ya da ilgili diğer bir ödeme aracı ile ödemeyi kabul etmiş sayılır. KULLANICI seçtiği ödeme aracına ilişkin olarak vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, hatalı bilgiler ve diğer nedenlerle turkwifi.com ücretinin geç tahsil edilmesi durumunda ilgili ücrete gecikme faizi uygulanacaktır.
3. turkwifi.com’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
turkwifi.com, WIFI hizmeti sunumu ile ilgili olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta, kullanmakta olduğu teknolojiyi herhangi bir zamanda değiştirmekte serbesttir. turkwifi.com, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü kişiler veya firmalarla sözleşme yapma ve turkwifi.com’ın bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.
turkwifi.com, turkwifi.com’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle turkwifi.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında turkwifi.com’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, turkwifi.com’a dair verilerin üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine ilişkin olarak KULLANICI turkwifi.com’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
turkwifi.com, KULLANICI trafik bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
KULLANICI ve turkwifi.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.
4. FİKRİ MÜLKİYET
turkwifi.com’ın ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi turkwifi.com, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya turkwifi.com’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. turkwifi.com’ın kullanılması KULLANICI’ya, turkwifi.com’ ile birlilte ya da aracılığıyla sunulan içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, turkwifi.com ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya turkwifi.com’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz
KULLANICI, turkwifi.com ile birlikte veya aracılığıyla sunulan içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu hizmet kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
KULLANICI, turkwifi.com Portalı kapsamındaki veya turkwifi.com ile ilgili turkwifi.com’in veya turkwifi.com’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, turkwifi.com’ın kullanımı sırasında turkwifi.com’in kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, turkwifi.com’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya turkwifi.com’e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.
KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı turkwifi.com’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.
turkwifi.com’in, turkwifi.com hizmet’leri, turkwifi.com bilgileri, turkwifi.com telif haklarına tabi çalışmaları, turkwifi.com ticari markaları, turkwifi.com ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
5. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
turkwifi.com, turkwifi.com’ın kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir
KULLANICI, turkwifi.com kullanıldığı esnada hizmete dair yaşanabilecek herhangi bir durum ile ilgili doğabilecek tüm riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder.
turkwifi.com’ın eksik çalışması, hiç çalışmaması ya da yanlış çalışması veya üçüncü kişilerin fiil veya işlemleri ya da turkwifi.com’ın kullanımından kaynaklanan başka herhangi bir sebeble veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup turkwifi.com’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, turkwifi.com bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun kendisinde olduğunu, turkwifi.com’in KULLANICI’ye hiçbir şekilde bir garanti ya da tahhüt vermediğini kabul eder.
turkwifi.com, turkwifi.com ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya turkwifi.com kullanımı nedeniyle görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. turkwifi.com, turkwifi.com vasıtasıyla sunulan hizmette, herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirinde olmak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6. TAZMİNAT
turkwifi.com vasıtasıyla görüntü, ses ve diğer her türlü içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarına ilişkin izinlerin veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
KULLANICI, turkwifi.com’ı bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, turkwifi.com’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, turkwifi.com’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve turkwifi.com’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
7. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
turkwifi.com’a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen kullanıcı adı, şifre, turkwifi.com kullanıcı adı ve turkwifi.com şifresinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla turkwifi.com’e KULLANICI adına erişimden turkwifi.com sorumlu değildir. KULLANICI’ların, turkwifi.com’e erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak turkwifi.com’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI turkwifi.com’ten zarar, tazminat v.b. her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.
Kablosuz (wireless) internet, kablo kullanmadan makineleri birbirine bağlayan bir teknolojidir. Kablosuz yerel alan ağları kullanıcı ve alıcı arasında radyo frekansları ile kablosuz ortamlarda, kabloya gerek kalmadan veriyi alır ve işletir.
Kablosuz iletişimde radyo sinyalleri kullanıldığı için, kullanıcı ile kablosuz erişim noktası arasındaki iletişim dinlenebilir. Bunu engellemek için WEP, WPA ve WPA2 gibi şifreleme yöntemleri kullanılsa da, bu şifreleme yöntemleri halen yeterince güvenli görülmemektedir. Yeterli sayıda şifrelenmiş paket toplandıktan sonra birçok şifreli kablosuz iletişim çözülebilir.
TDV-NET adı ile verilen internet erişim hizmetinin kullanımı sırasında kablosuz iletim protokolü ve teknolojisi gereği oluşabilecek veri güvenliği sorunlarını engellemek için önlem alınması gerekmekte ve özel bilgilerin paylaşıldığı alanlarda güvenli web bağlantıları (HTTPS) tercih edilmelidir.
HTTPS (İngilizce Secure Hypertext Transfer Protocol, Türkçe güvenli hiper metin aktarım iletişim kuralı) HTTP’nin güvenli olanıdır.Klasik HTTP protokolüne SSL protokolünün eklenmesi ile elde edilir.
turkwifi.com’in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin turkwifi.com Gizlilik Politikası’na Gizlilik ve Güvenlik adresinden ulaşılabilir. turkwifi.com olarak söz konusu Gizlilik Politikası’nın dikkatlice okunmasını öneririz.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla turkwifi.com hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.
8. BAĞLANTI VE ERİŞİLEBİLİRLİK
KULLANICI, turkwifi.com’a kişisel bilgisayar kullanarak DSL, ISDN veya diğer bağlantı metodlarını kullanarak erişebilir. turkwifi.com’a erişime uygun cihazları temin etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Fonksiyon/görüntü’nün sınırlı olmasından turkwifi.com herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
turkwifi.com, turkwifi.com’ın sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak turkwifi.com’in etkisinde olmayan sebepler, şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, diğer işlemeci şebekelerinden kaynaklanan problemler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati v.b.) rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında turkwifi.com’a erişim olmayabilir. Sayılan nedenlerle, turkwifi.com’a hiç ya da gereği gibi erişim olmaması durumlarından turkwifi.com sorumlu değildir, KULLANICI bu nedenle turkwifi.com’ten masraf, tazminat veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. turkwifi.com, kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, turkwifi.com yazılımının korunması amacıyla erişimi her zaman kısıtlama hakkına sahiptir.
9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
turkwifi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME’nin değişen hükümleri, turkwifi.com ile ilgili web sayfasında veya karşılama sayfasında ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler turkwifi.com’in WIFI ile ilgili web veya sayfasında yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalmaya ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
10. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, turkwifi.com, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, turkwifi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için turkwifi.com’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, turkwifi.com’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Isparta Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.
İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
turkwifi.com, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.
İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.
Taraflar arasındaki ihtilaflarda turkwifi.com kayıtları esas alınacaktır. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda turkwifi.com’in ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-maillerin, mikrofilm, ses kayıtlarının, fatura bilgilerinin ve her türlü belgenin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, turkwifi.com’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK’nun 287nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul etmiştir.
12. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESİH
KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’yi elektronik ortamda ilgili menüye tıklayarak kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, turkwifi.com’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu turkwifi.com’i kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın turkwifi.com’ı kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın turkwifi.com ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
turkwifi.com, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI’nın turkwifi.com’ı kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.
turkwifi.com adı ile sunulan internet hizmeti kullanan tüm aboneler yukarıdaki açıklamaları anladıklarını kabul ve beyan ederler .
Bilgi güvenliği için ilk girişinizde şifrenizi değiştiriniz.